Jan Willems

expert urban development

impactanalyse
marktonderzoek
participatie
jan.willems@lvr.network
+32(0)496 80 54 72

Jan startte als onderzoeker in circulaire economie aan de Universiteit Gent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Tijdens dit onderzoek leerde hij Björn Verhofstede kennen die zijn passie deelde om de status quo uit te dagen en op een interdisciplinaire manier oplossingen te formuleren voor complexe ecologische en sociale uitdagingen. Zowel Björn als Jan werden uiteindelijk ondernemers om meer impact te hebben.

Jan deed aanvankelijk praktijkervaring op in het management van een bouwbedrijf. Daar leerde hij het reilen en zeilen kennen van bouwwerven. Vervolgens ondersteunde hij een vastgoedgroep bij de uitbouw van een nieuwe bedrijfstak in investeringsvastgoed. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op innovatieprojecten en nieuwe bedrijfsmodellen in verschillende sectoren, steeds met een focus op ecologische en sociale meerwaarde. In 2018 startte hij Lever (voormalig ‘studio Levier’) op samen met Björn.