Jordi De Vlam

expert urban development

procesmanagement
participatie
ruimtelijke beleids­instrumenten
jordi.devlam@lvr.network
+32(0)496 80 54 72

Jordi is erkend ruimtelijk planner. Na een initieel parcours (bachelors) in milieumanagement en landschapsontwikkeling aan de HoGent en het KASK studeerde hij stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent. In het kader van zijn masterproef “Geen horizontale metropool zonder boeren” nam hij deel aan verschillende workshops rond l’Espace bleu de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, georganiseerd door Studio Paola Viganò. Daaropvolgend ging hij bij dit internationale bureau aan de slag waar hij meewerkte aan projecten en wedstrijden op uiteenlopende schalen (van regionale visies tot masterplanning) en van ontwerp tot uitvoering. Voor verschillende Vlaamse projecten was hij ook projectmanager. Tenslotte heeft Jordi veel kennis van lokale besturen opgedaan, onder andere door zijn werkervaring als ruimtelijk planner, ontwerper en projectmanager bij de intercommunale IGEMO.

Jordi houdt ervan om in co-creatie te gaan met initiatiefnemers, actoren en stakeholders en samen met hen maatschappelijk waardevolle oplossingen haalbaar te maken. Zo werkt hij vaak in de publieke ruimte aan onthardings- en vergroeningsprojecten, waaronder tuinstraten, wijkvergroeningen en speelplaatsen voor scholen. Zijn ervaring met de opmaak van ruimtelijke beleidsinstrumenten zoals RUPs en verordeningen vormt in vele projecten ook een bijzondere troef.