Ecologische en sociale regeneratie door participatie, kennisintegratie en een transparante winstverdeling.

Onze samenleving heeft haar ecologische en sociale limieten zodanig overschreden dat ‘duurzaamheid’ tekortschiet. We hebben niet langer de luxe om te streven naar minder negatieve impact, maar de opdracht om positieve impact te creëren. We moeten dringend minder ruimte innemen en ecosystemen herstellen. Hoe we deze ruimte ontwerpen en ontwikkelen, bepaalt niet alleen ons water-, energie- en materiaalgebruik, maar ook wie ergens kan wonen, werken of ontspannen. En wie allemaal aan tafel zit om deze beslissingen te maken, zegt veel over onze democratie. Ons ruimtegebruik is dus een unieke sleutel tot de transitie van onze maatschappij. 

Wij zien het als onze plicht om bij elke ruimtelijke transformatie te streven naar maximale ecologische en sociale meerwaarde. Dat begint bij aandachtig te luisteren naar de lokale gemeenschap. Daarom stellen we eerst de juiste vragen in plaats van meteen ontoereikende oplossingen te ontwerpen. Vervolgens maken we de gemeenschappelijke ambities haalbaar door de integratie van technische, juridische en financiële kennis. Tenslotte verbinden we grondeigenaars, overheden en andere partners in een doelgericht ontwikkelingsproces op basis van een transparant ruimtelijk businessplan terwijl we de impactdoelstellingen bewaken.

Eerst programma,
dan ontwerp.

Een ‘kwalitatief ontwerp’ wordt vaak gereduceerd tot vorm of beeldkwaliteit. Wij onderzoeken eerst een kwalitatief programma. Dat betekent op zoek gaan naar de juiste functies, relaties en acties om de impactdoelstellingen te bereiken. Enkel wanneer al deze vereisten scherp staan, zoeken we naar een ontwerp dat hieraan voldoet.

Coalitie in plaats van competitie.

Om hun doel te bereiken, houden traditionele marktpartijen vaak informatie achter de hand zoals aan een pokertafel. Daardoor worden belangrijke ecologische en sociale kansen gemist. Wij draaien de spelregels om. Met een transparant ruimtelijk businessplan leggen we alle kaarten op tafel en gaan we op zoek naar coalities.

Meerdere opdrachtgevers,
één opdracht.

Wij werken samen met architecten, overheden en diverse publieke en private initiatiefnemers.
Voor elke opdrachtgever voorzien we een proces op maat. Maar wie ons precies aanstelt, is minder belangrijk. Wij streven altijd naar maximale ecologische en sociale meerwaarde in een transparante projectaanpak. Zonder dit mandaat gaan we niet aan de slag.

Zin om ons te leren kennen?