reconversie AZ Nikolaas

Oud hospitaal ingezet voor stadsontwikkeling.

Sint-Niklaas

2023

Ontwerp en haalbaarheidsanalyse voor de reconversie van een ziekenhuiscampus en een strategisch stadsproject.

Vitaz, een fusie tussen het AZ Lokeren en AZ Nikolaas, verlaat haar campus aan de Hospitaalstraat te Sint-Niklaas voor een nieuwe locatie. De oude site ‘AZ Nikolaas’ had daardoor nood aan reconversie. Het stadsbestuur beschouwde deze locatie als een strategische site en stelde daarom een consortium van vier ontwerpbureaus aan om een visie op het ruimere gebied te definiëren. De ontwerpers formuleerden enkele stedenbouwkundige visies, maar deze werden niet onderbouwd met een haalbaarheidsanalyse. Als grondeigenaar zocht Vitaz daarom ondersteuning om een haalbaar stedenbouwkundig programma te helpen bepalen. Ons onderzoek toonde snel aan dat er geen enkele haalbare visie op tafel lag. Daarom gingen we vervolgens omgekeerd te werk: eerst rekenen en dan tekenen. We berekenden de reconversiekosten van de site, in het bijzonder de kostprijs van de heraanleg van de publieke ruimte. Op basis van deze financieringsbehoefte stelden we een vastgoedprogramma samen dat deze investeringen kan dragen. Via ontwerpend onderzoek gaven we dit financieel haalbare programma tenslotte vorm in een kwalitatief stedenbouwkundig ensemble. Dit scenario werd vervolgens geïntegreerd in het ontwerp van het consortium dat in opdracht van de stad werkt.

Partners: Stadim