inclusieve school

Toekomstbestendige campus met inclusie als basisprincipe.

Sint-Pieters-Woluwe

2024

Ontwerp en haalbaarheidsanalyse voor een PPS-scholenbouw.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zocht een toekomstvisie voor haar campus te Sint-Pieters-Woluwe. In co-creatie met de verschillende onderwijsverantwoordelijken formuleerden we de langetermijndoelstelling als een inclusieve schoolcampus in een verkeersveilige, groene omgeving die ook ingezet wordt in het pedagogisch project. Inclusie als basisprincipe vertaalt zich o.a. in aandacht voor de kwetsbaarheid van sommige doelgroepen (bv. kleuters en lager vs. middelbaar en volwassenen), afstemming op de behoeften van het buitengewoon onderwijs (bv. autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking en motorische beperking), en anderstalige nieuwkomers (OKAN) integraal deel te laten uitmaken van de school. Daarnaast hielpen we de campusorganisatie concretiseren met focus op innovatief lesgeven via o.a. de juiste configuratie van instructieruimtes, polyvalente ruimtes, distributieruimtes en buitenklassen. Voor de schoolomgeving ontwierpen we tenslotte ook een concept dat, geënt op een historische buurtweg, de GO! campus verbindt met de aangrenzende Mater Dei school. Door deze opgewaardeerde publieke ruimte tot in de scholen door te trekken, creëren we een brede schoolomgeving met kwalitatieve verblijfsruimte en allerlei recreatiemogelijkheden.