RUP Maleizen

Plein op maat van de buurt.

Overijse

2019

Participatie, ontwerp, haalbaar­heids­­analyse en de opmaak van een RUP voor de herontwikkeling van een buurtplein.

De gemeente Overijse diende het RUP Centrum Maleizen te herzien. Een belangrijke doelstelling bij deze herziening betrof de ontwikkeling van een levendig dorpsplein op schaal van deze kern. In dit centrumgebied hadden enkele grondeigenaars en vastgoedinvesteerders al verschillende ontwikkelingsvoorstellen geformuleerd. Om een kwaliteitsvol, maar ook haalbaar RUP te ontwerpen, begonnen we ons onderzoek met het valideren van de ambities van de diverse actoren. Het plein dat door het gemeentebestuur aanvankelijk werd voorgesteld, bleek onhaalbaar op het vlak van investerings­kosten. Om te functioneren, heeft een plein natuurlijk ook pleinwanden nodig. Deze pleinwanden zouden ingevuld kunnen worden door de aanwezige private actoren. Zo wou een grondeigenaar een hotel- en conferentiecentrum ontwikkelen. Ons beknopt marktonderzoek voor dit concept leverde evenwel een negatief advies op voor deze locatie. Een vastgoed­investerings­maatschappij hield ook vast aan het behoud van een oud kantoorgebouw. Op basis van een technische analyse stelden we echter betonrot vast. Om een goed inzicht in lokale behoeften te krijgen, organiseerden we ook een participatie met burgers. Met al deze inzichten op zak gingen we tenslotte in onderhandeling met de diverse actoren om tot een gedragen en haalbaar plan te komen voor plein op maat van de buurt.

Partners: Plan+