valorisatie OCMW-site

Voormalig OCMW-gebouw als groene poort tot de kern.

Schilde

2020

Ontwerp en haalbaarheidsanalyse voor de herontwikkeling van publiek vastgoed.

Wegens een verhuizing van diensten wou het lokale bestuur van Schilde de herontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige OCMW-site onderzoeken. Voor deze opdracht ontwierpen we enkele verkennende scenario’s die we ook financieel hebben doorgerekend om het potentieel van de site aan te tonen. Door eerst de site in haar omgeving te onderzoeken, gingen we op zoek naar opportuniteiten voor maatschappelijke meerwaarde. Gelegen aan een van de invalswegen, op de grens tussen een woonpark en de densere bebouwing van het centrum van Schilde, is deze site volgens ons uitstekend geschikt als poort tot de kern met snelheidsremmend effect. Om zo’n ‘poorteffect’ te creëren, gaven we concrete adviezen over het inplanten van een markant gebouw in combinatie met een heraanleg van de publieke ruimte (o.a. wegvernauwing, aangepaste wegverlichting en bijkomende groenstructuur). Als functies voorzagen we wonen met een kwalitatieve integratie van een mobiliteitshub. We toonden aan dat de impact van deze site beduidend hoger zou kunnen zijn door het aangrenzende perceel te betrekken in de herontwikkeling.