buurtpark Zevenhuizen

Van monotone verkaveling tot diverse ontwikkeling met boeiend buurtpark.

Lint

2021

Ontwerp van een masterplan en onderhandelingen met vastgoedontwikkelaars voor een verkavelingsproject.

In Lint werd het lokale bestuur geconfronteerd met een klassiek ontwerp voor een verkaveling door drie vastgoedontwikkelaars en een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit ontwikkelingsvoorstel was juridisch conform het RUP opgebouwd, maar ging volledig in tegen ‘de geest van het plan’. In deze opdracht hebben we eerst het lokale bestuur ondersteund bij het scherpstellen van hun visie op dit gebied. Met concrete ambities en scherpe randvoorwaarden gingen we vervolgens op zoek naar meer kwaliteitsvolle ruimtelijke scenario’s binnen hetzelfde juridische kader en met een financieel haalbaar vastgoedprogramma. Tijdens het ontwerpend onderzoek gingen we hiervoor in co-creatie met de ontwerpers van de vastgoedontwikkelaars. Door het helpen voeren van constructieve onderhandelingen en het volgen van een transparant proces, bouwden we opnieuw een vertrouwensband op tussen alle partijen. Zo ontstond er een masterplan voor een waterrobuuste gebiedsontwikkeling met een groot buurtpark en een divers woonaanbod.