GO! brede school

Nieuwe basisschool met gedeelde sportinfrastructuur.

Bredene

2021

Ontwerp van een masterplan en haalbaarheidsanalyse voor een PPS-scholenbouw met vastgoedontwikkeling.

Via een oproep van het Team Vlaams Bouwmeester maakten we in opdracht van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een masterplan op voor de nieuwe schoolinfrastructuur van De Zandlopertjes, een basisschool in Bredene. Eerst deden we onderzoek naar het pedagogisch project en het optimaal ruimtelijk functioneren van de basisschool. Voor de uitwerking van het concept van een brede school gingen we samen met de gemeentelijke diensten op zoek naar het juiste programma door o.a. de ruimtebehoeften van lokale verenigingen te bepalen. Zo werd het duidelijk dat vooral een gedeelde, polyvalente sportzaal een meerwaarde kan zijn. Maar om te slagen in onze doelstelling was de analyse op gebiedsniveau doorslaggevend. In functie van de financieringsbehoefte van dit PPS-schoolproject gingen we op zoek naar de mogelijkheden voor aanvullende vastgoedontwikkeling binnen hetzelfde gebied. Dit hoofdzakelijk residentieel programma hielpen we kwalitatief inpassen, zowel binnen de schoolinfrastructuur als in het omliggende woonweefsel. Tenslotte gingen we in co-creatie met het lokale bestuur op zoek naar bijkomende kansen voor maatschappelijke meerwaarde. Zo formuleerden we enkele aanbevelingen om de kwaliteit van de schoolomgeving te verbeteren en welke onderdelen hiervan eventueel via stedenbouwkundige lasten kunnen worden opgelegd aan de vastgoedontwikkeling.

Partners: OYO Architects, Stadim