historisch Hof te Brieze

Erfgoed als sluitsteen voor open ruimte.

Aartselaar

2021

Ontwerp en haalbaarheidsanalyse voor de herontwikkeling van een landelijk gebied met een historische hoeve.

In opdracht van een vastgoedontwikkelaar brachten we het ontwikkelingspotentieel in kaart van de landelijke projectzone rond het historische Hof te Brieze in Aartselaar. Eerst deden we een historische analyse van het gebied en het aanwezige hoevecomplex dat vastgesteld is als bouwkundig erfgoed. Daaruit bleek dat de projectsite steeds een agrarisch karakter heeft gekend met ‘micro-landschapskamers’. Gezien de ligging in agrarisch gebied is herontwikkeling enkel mogelijk na de opmaak van een nieuw RUP. Op basis van een consultatie met het lokale bestuur formuleerden we enkele adviezen om met de verschillende grondeigenaars tot een coherente gebiedsvisie en doelgericht ontwikkelingsproces te komen. In ons voorkeursscenario werden de overblijvende fragmenten van de hoeve en de walgracht ingepast als sluitsteen van een gebiedsontwikkeling die een vista schept op het achterliggende landschap. Naast een opwaardering van de hoeve en de vrijwaring van de open ruimte, deden we voorstellen om de ruimtelijke verrommeling van de hele projectomgeving tegen te gaan.