kwalitatief landbouwlandschap

Van grootschalige veeteelt naar toekomstbestendige alternatieven.

Ravels

2021

Visievorming voor ecologische en landschappelijk waardevolle landbouw.

De gemeente Ravels onderging reeds geruime tijd een zorgwekkende transformatie van haar traditioneel landbouwlandschap, een open ruimte met akkers en weilanden, tot een ‘verstalling’. De vestiging van grote veebedrijven bracht niet enkel meer ecologische druk met zich mee, maar ook heel wat hinder voor de bewoners en bezoekers. Naast geurhinder, konden we duidelijk spreken van visuele hinder door de lage beeldkwaliteit van deze bedrijfsgebouwen (industriële stallen) alsook een gebrek aan kwalitatieve buffering (bv. door groenstroken). Eerst hielpen we het lokale bestuur om de problematiek scherp te formuleren door kritische vragen te stellen. Nadien gingen we samen op zoek naar beleidsmatige instrumenten om de negatieve impact te bufferen en waar mogelijk een halt toe te roepen. Tenslotte formuleerden we enkele voorstellen over hoe een lokale overheid ook een positieve landschapstransformatie kan kickstarten. Zo droomde het lokale bestuur zelf van een analogie met de fruit- en bloesemstreken waar toerisme wordt aangetrokken door de bijzondere landschapskwaliteit. Wanneer we echter stilstonden bij de lokale zandbodem, waarbij waterlagen zich snel aanvullen, keken we ook richting groententeelten als valabel alternatief.