bruisend Zolder

Twee gemeentelijke sites verknopen tot een levendige kern.

Heusden-Zolder

2022

Participatie, ontwerp, haalbaarheidsanalyse en vermarktingsprocedure voor een strategisch project met publiek vastgoed.

Het lokale bestuur van Heusden-Zolder wou via de reconversie van een centraal gelegen, voormalig schoolgebouw de kern van Zolder extra leven inblazen. Tegelijkertijd moest er bijkomende infrastructuur voor gemeentelijke diensten worden gerealiseerd. Omdat we een site niet kunnen optimaliseren zonder eerst de context goed te begrijpen, werkten we voor het lokale bestuur meteen een bredere gebiedsvisie uit. Zo hielpen we een parkeerplein omzetten tot een vergroend dorpsplein met kwalitatieve verblijfs- en belevingsruimte. Ons financieel onderzoek toonde bovendien aan dat een tweede gemeentelijke site noodzakelijk was om de verschillende ambities haalbaar te maken. Beide sites werden, na participatie met de burgers, uiteindelijk geïntegreerd in een voorkeursscenario met een divers woonaanbod, inclusief sociale huurwoningen, winkelruimte en een nieuwe pleinwand in hoogwaardige architectuur met ruimte voor meerdere horecazaken. Op basis van een dossier met heldere vereisten en voorbeelden van goede beeldkwaliteit werd dit programma vervolgens in de markt geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling. In dit getrapte proces ondersteunden we ook het lokale bestuur bij de keuze tussen en het bijsturen van de ingediende ontwikkelingsvoorstellen.

Partners: OYO Architects, Stadim, Rasschaert Advocaten