nieuwe economische zone Gosset

Flexibele spelregels voor innovatief en duurzaam ondernemerschap.

Dilbeek

2022

Visievorming en het opbouwen van coalities met strategische grondeigenaars voor een bedrijvenzone.

Het grootschalige bedrijventerrein Gosset kent een uitstekende ligging vlakbij Brussel in Groot-Bijgaarden, Dilbeek. Het lokale bestuur wenste in dit gebied duurzame bedrijvigheid maximaal te ondersteunen door af te stappen van traditionele benaderingen en belemmeringen van economische activiteiten. In co-creatie met het lokale bestuur, pionierende bedrijven en strategische grondeigenaars in het gebied gingen we daarom op zoek naar flexibele spelregels die beter aangepast zijn aan de nieuwe economie. Zo formuleerden we voorstellen voor o.a. een ruimere mix van sectoren en activiteiten, hogere bouwhoogtes om functies te kunnen stapelen en open ruimte te creëren, en het vervangen van rigide parkeereisen in ruil voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Tegelijkertijd gingen we met alle actoren op zoek naar opportuniteiten en coalities om deze bedrijfszone te herontwikkelen tot een aantrekkelijke, levendige poort tot de kern van Groot-Bijgaarden. Naast een sterke identiteit voor de aanwezige bedrijven, stonden we ook stil bij een ‘breed bedrijventerrein’, met functies en sociale controle na de werkuren, en het opwaarderen van een versnipperde deelzone met verouderde woningen. Met deze visie kon het lokale bestuur aan de slag om alternatieve ruimtelijke scenario’s te verkennen en de meeste ‘lessons learned’ zijn ook toepasbaar voor andere bedrijventerreinen op het grondgebied.

Partners: KRAS Architecten