robuuste klimaatschool

Kleine klimaattuin opgeschaald tot groene en aanpasbare campus.

Bree

2022

Ontwerp van een masterplan en haalbaarheids­analyse voor een PPS-scholenbouw met vastgoed­ontwikkeling.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wenste de schoolinfrastructuur te vernieuwen op haar campus in de Millenstraat te Bree. Naast de opmaak van een toekomstvisie voor de schoolgebouwen, betrof een belangrijk onderdeel van deze opdracht een optimalisatie van de aanvullende vastgoedontwikkeling in functie van de financieringsbehoefte. We begonnen ons onderzoek in co-creatie met de diverse onderwijsverantwoordelijken zodat we voldoende inzicht kregen in het pedagogisch project. Het aanvankelijk kleine concept van een ‘klimaattuin’ hielpen we opschalen tot een volledige ‘klimaatcampus’, beginnend met een opmeting van alle waardevolle bomen in de projectzone. Met een doordachte combinatie van groen en oriëntatie van de schoolinfrastructuur in functie van bezonning en schaduw ontwierpen we een hitte-eilandbestendige campus. In overleg met Aquafin werd het potentieel van riothermie opgenomen in het plan. Voor de bestaande schoolgebouwen gingen we vervolgens op zoek naar kansen voor hergebruik door op de juiste plekken aan te bouwen, op te toppen en de vandaag onbenutte kelderverdieping te activeren door daglichttoetreding via een Engelse koer. Vanuit deze compacte, aanpasbare configuratie ontwierpen we uiteindelijk een doorwaadbare, groene schoolomgeving met recreatieve buitenruimtes die gedeeltelijk toegankelijk zijn voor de buurt. Voor de aanvullende vastgoedontwikkeling voorzagen we tenslotte verschillende, kwalitatief ingepaste bouwvelden die ook gefaseerd gerealiseerd kunnen worden.

Partners: PT Architecten, Stadim