recreatieve dorpskern

Van oud politiekantoor tot twee dorpspleinen met recreatief programma.

Zedelgem

2022

Participatie, ontwerp van een masterplan, haalbaarheids­analyse en onderhandelingen met vastgoed­ontwikkelaars voor een strategisch project met publiek vastgoed.

Het lokale bestuur van Zedelgem zocht ondersteuning bij de reconversie van een oud politiekantoor in het dorpscentrum. Daarbij waren ze benieuwd welke rol dit vastgoed zou kunnen spelen voor kernvernieuwing. Een beknopte analyse bevestigde het potentieel van deze site als strategisch project, maar om het juiste programma op de juiste plaats te kunnen bepalen, hielpen we het lokale bestuur eerst een visie te formuleren over het ruimere centrumgebied. Een participatie met burgers gaf ons hierbij extra inzichten over de verschillende uitdagingen in de dorpskern. Zo ontwierpen we samen en stapsgewijs een masterplan voor een goed geschakeld dorpscentrum met aantrekkelijke publieke ruimtekamers in combinatie met een recreatief programma om bezoekers aan te trekken de lokale handel te ondersteunen. Hiervoor hielpen we ook een reeds geplande heraanleg van de publieke ruimte net op tijd bijsturen. Ons masterplan is ondertussen gevalideerd als strategische schakel tussen het Beleidsplan Ruimte en de ontwikkelingen op het terrein. Binnen deze visie gingen we in onderhandeling met drie vastgoedontwikkelaars die actief waren in het gebied. Door hun plannen bij te sturen, creëerden we extra doorwaadbaarheid, meer groene publieke ruimte en ‘dorpse’ architectuur die voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit.

Partners: Stadim