gelaagde stad

Vernieuwde stedelijkheid met diverse identiteiten en waardevolle natuur.

Blankenberge

2023

Ruimtelijke beleidsvisie voor stedelijk grondgebied, tactieken voor ruimtelijke kwaliteit en identificatie van strategische sites.

De Stad Blankenberge wil zich doorontwikkelen tot een volwaardige hedendaagse stad en had nood aan een aangepast beleidskader om de ruimtelijke kwaliteit op haar grondgebied te verhogen. Wij ondersteunden het stadsbestuur eerst bij het formuleren van een concrete visie over de verschillende deelzones van het grondgebied. Daarbij legden we de nadruk op veelzijdige stadsidentiteiten, diverse woon-, werk- en recreatieomgevingen, kwalitatieve publieke ruimte, het vrijwaren van de open ruimte en de versterking van groenblauwe netwerken. Deze thema‚Äôs vertaalden we naar kaartlagen waarmee we morfologische deelgebieden binnen het grondgebied hielpen te onderbouwen. Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in het veld, selecteerden we samen per deelgebied verschillende tactieken die toepasbaar zijn in diverse private en publieke (her)ontwikkelingsprojecten. Tenslotte werden er voor verschillende stadsdelen (o.a. de Zeedijk) ontwerpoefeningen gemaakt als voorbeelden van hefboomprojecten en goede referenties gekozen voor de beeldkwaliteit. De combinatie van strategische deelgebieden en ruimtelijke kwaliteitsprincipes biedt een flexibel beleidskader dat kan evolueren met bijkomende projectervaring op het grondgebied.