stadsproject Oostkwartier

Nieuw, groen stadsdeel met zicht op zee.

Blankenberge

2023

Ontwerp en haalbaarheidsanalyse voor een stedelijke gebiedsontwikkeling met financiering van publieke voorzieningen.

Het stadsbestuur van Blankenberge wenste inzicht in het herontwikkelingspotentieel van het Oostkwartier, een gebied met verschillende recreatieve functies vlakbij de kustlijn. Een essentieel vraagstuk binnen dit strategische onderzoek was op welke manier de financiering van een nieuw publiek zwembad budgetneutraal kon worden gerealiseerd. In co-creatie met de stadsdiensten formuleerden we eerst de langetermijndoelstelling en randvoorwaarden voor het projectgebied. Uit ons ruimtelijk vooronderzoek volgde ook o.a. dat een belangrijk gedeelte van de zone overstromingsgevoelig is, het netwerk van trage wegen en publieke verblijfsruimte sterk verbeterd kan worden, en er voor een grootschalige herontwikkeling significante wijzigingen aan het RUP noodzakelijk zijn. Vervolgens bouwden we ruimtelijk-financiële scenario’s die inzicht gaven in de kwaliteit en haalbaarheid van verschillende stedenbouwkundige ensembles. Hiervoor gingen we in co-creatie met de intercommunale WVI die de opdracht had om een nieuw RUP op te stellen voor deze projectzone. Tenslotte adviseerden we het lokale bestuur over het afstemmen van de verschillende potentiële ontwikkelingen en de juiste faseringen (met o.a. een geïntegreerde parkeeroplossing).

Partners: Stadim