reconversie loods Lumat

Compact en groen wonen, midden in de stad.

Gent

2023

Ontwerp en haalbaarheidsanalyse voor een reconversieproject in een stedelijk binnengebied.

De Lumat-site, een verouderde loods vlakbij het station Gent Sint-Pieters, was eigendom van de NMBS en werd vermarkt. Om een onderbouwd bod uit te brengen, zocht een vastgoedontwikkelaar ondersteuning bij het analyseren van het potentieel van de projectsite. De hoge instelprijs vanuit de NMBS betekende dat het niet eenvoudig was om een levensvatbaar project te ontwerpen zonder de intrinsieke kwaliteiten van het RUP te verliezen. Na een terreinbezoek en een beknopt ruimtelijk vooronderzoek, deden we een eerste scenarioanalyse voor de reconversie van het binnengebied. Samen met de verantwoordelijken voor acquisitie bepaalden we de mix van doelgroepen en bijbehorende vastgoedproducten. We gingen ook op zoek naar de juiste voorbeelden van innovatieve woonprojecten die binnen een beperkt binnengebied met een hoge densiteit toch een kwalitatieve leefomgeving en aantrekkelijke semi-publieke ruimte kunnen creëren. Zo formuleerden we enkele voorstellen om de oude magazijnstructuur open te werken en te hergebruiken als groene drager. Daarbij gaven we ook advies over de inpassing van deze alternatieve scenario’s in het vigerende RUP.