landschapspark Diegem

Infrastructuurwerken aangrijpen voor groene gebiedsontwikkeling.

Machelen

2023

Participatie, ontwerp van een masterplan en coalitievorming voor de ontwikkeling van een landschapspark.

De gemeente Machelen was op zoek naar een kwalitatief toekomstbeeld voor de omgeving rond de Oude Woluwelaan in Diegem. Dit gebied zal namelijk ingrijpende veranderingen ondergaan door de infrastructuurwerken aan de Ring van Brussel. In co-creatie met het lokale bestuur formuleerden we een eerste langetermijnvisie voor een groot publiek park met recreatiemogelijkheden, ruimte voor natuur en water, het verbinden van de aanwezige dorpskernen met aantrekkelijke trage wegen, het verbeteren van de woonkwaliteit, en de herontwikkeling van een belangrijke lokale bedrijvenzone. Deze interne visie lieten we vervolgens verrijken via participatie met burgers, scholen, bedrijven en andere actoren. Hierdoor kregen we niet alleen extra inzichten in de lokale behoeften, we legden ook de basis om coalities te vormen voor de verdere uitvoering van verschillende onderdelen van het uiteindelijke masterplan. Tenslotte voorzagen we voor enkele strategische deelprojecten co-creatieve workshops waarbij we de technische, juridische en financiƫle obstakels uit de weg ruimden en het implementatieproces versnelden.

Partners: Plusoffice Architecten