Hefboom voor mens en natuur.

Wij zijn een netwerk van ruimtelijke experten met een regeneratieve missie. Samen met de lokale gemeenschap ontwikkelen we plekken waar mens en natuur groeien. Daarvoor werken we samen met architecten, overheden en initiatiefnemers.

Sint-Pieters-Woluwe
Placeholder

Toekomstbestendige campus met inclusie als basisprincipe.

Sint-Niklaas
Placeholder

Oud hospitaal ingezet voor stadsontwikkeling.

Sint-Niklaas
Placeholder

Campus brengt nieuw leven in de stationsbuurt.

In een democratische samenleving is het vanzelfsprekend dat burgers meebeslissen over hun buurt.

Daarom gaan participatie en ontwerp bij ons steeds hand in hand. Maar informeren is niet hetzelfde als participeren. Participeren betekent dialoog voeren en keuzes maken. Met co-creatie gaan we graag nog een stap verder: we helpen burgers, stakeholders en actoren om mee te ontwerpen en samen initiatief te nemen.

Complexe ecologische en sociale uitdagingen hebben nood aan alternatieve ontwikkelings­modellen.

Wij stellen een transparant ruimtelijk businessplan op waarbij de ecologische en sociale meerwaarde vooropstaat. Veel meer dan alleen financieel vastgoedrekenen, integreren we ook de noodzakelijke technische en juridische kennis om impactvolle projecten haalbaar te maken. Zo verbinden we grondeigenaars, overheden en andere initiatiefnemers in een doelgerichte ontwikkeling.

Om meer ecologische en sociale ambities mogelijk te maken, moeten overheden durven innoveren.

Dat begint bij verouderde regelgeving grondig in vraag te stellen. In plaats van te denken in termen van wat mag en wat mag niet, moeten we samen op zoek gaan naar ‘wat is er nodig?’ om succesvol te zijn. Vanuit onze ervaring met ruimtelijke ontwikkelingen en kennis van lokale besturen helpen we graag toekomstgerichte beleidsinstrumenten opmaken.

Vandaag is het probleem vaak niet langer een tekort aan kennis, maar een gebrek aan integratie.

Regelmatig organiseren we opleidingen en workshops waarbij we kennis uitwisselen over ruimtelijke transformaties met ecologische en sociale impact. Wij geloven echter niet in theoretische lessenreeksen of monologen van experten. Daarom vragen we aan onze deelnemers steeds om eigen vraagstukken en projecten mee te nemen waarmee we meteen samen aan de slag kunnen gaan.

impact­doelstellingen

betaalbaar wonen

leefbare buurten

gezonde ecosystemen

klimaatrobuuste infrastructuur

slimme en veilige mobiliteit

hernieuwbare energie en materialen

sterke lokale economie

aantrekkelijke publieke ruimte

waardevol erfgoed en landschap